หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
b7G7lUqTue34705.pdf  
   
วันที่ : 
17/11/2563  เวลา : 03:47:05 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน