หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Su30YIlThu20956.pdf  
   
วันที่ : 
12/11/2563  เวลา : 02:09:56 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน