หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาหลังการฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
QJ073Y0Thu33220.pdf  
   
วันที่ : 
4/11/2563  เวลา : 04:30:59 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน