หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
e87yTZ8Tue94951.pdf  
   
วันที่ : 
3/11/2563  เวลา : 09:49:51 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน