หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
SZjFGypMon110907.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2563  เวลา : 11:09:07 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน