หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ นักการภารโรง
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
u7f0YWIMon84140.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2563  เวลา : 08:41:40 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน