หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
k2AeHzdFri14733.pdf  
   
วันที่ : 
30/10/2563  เวลา : 01:47:33 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน