หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
JeriKnfThu43536.jpg  
   
วันที่ : 
29/10/2563  เวลา : 04:35:36 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน