หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FuB5oThThu43408.pdf  
   
วันที่ : 
29/10/2563  เวลา : 04:34:08 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน