หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง นักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
vKLQeyAThu50557.pdf  
   
วันที่ : 
22/10/2563  เวลา : 05:05:57 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน