หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
pKnnO9cWed62037.pdf  
   
วันที่ : 
21/10/2563  เวลา : 06:20:37 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน