หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามไฟล์ดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
mtvT1qqWed115511.pdf  
   
วันที่ : 
21/10/2563  เวลา : 11:55:11 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน