หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
pcGoCpfTue100151.pdf  
   
วันที่ : 
20/10/2563  เวลา : 10:01:51 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน