หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
iItEnBGWed40748.pdf  
   
วันที่ : 
14/10/2563  เวลา : 04:07:29 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน