หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
RTMavDdWed120059.pdf  
   
วันที่ : 
7/10/2563  เวลา : 12:00:59 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน