หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Z8TYcQRTue43743.pdf  
   
วันที่ : 
6/10/2563  เวลา : 04:37:43 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน