หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kgyPGI6Wed20749.pdf  
   
วันที่ : 
30/09/2563  เวลา : 02:07:49 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน