หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
dclozzfTue31533.pdf  
   
วันที่ : 
29/09/2563  เวลา : 03:15:33 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน