หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ นักการภารโรง(แม่บ้าน)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
vevrCoXTue31421.pdf  
   
วันที่ : 
29/09/2563  เวลา : 03:14:21 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน