หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ นักการภารโรง(แม่บ้าน)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Tzzkuh0Wed71733.pdf  
   
วันที่ : 
23/09/2563  เวลา : 07:17:33 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน