หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืสอบลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ นักการภารโรง
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสาร
   
เอกสารแนบ : 
mW8wET8Wed71529.pdf  
   
วันที่ : 
23/09/2563  เวลา : 07:15:29 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน