หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ นักการภารโรง แม่บ้าน และยามรักษาความปลอดภัย
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
3ctUtTVWed51011.pdf  
   
วันที่ : 
16/09/2563  เวลา : 05:10:11 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน