หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และการวิเคราะห์ข
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
XmRCAmEWed14555.pdf  
   
วันที่ : 
16/09/2563  เวลา : 01:45:55 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน