หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
rS3zmrMWed125350.pdf  
   
วันที่ : 
16/09/2563  เวลา : 12:53:50 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน