หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
2L2xCUKTue92154.pdf  
   
วันที่ : 
8/09/2563  เวลา : 09:21:54 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย