หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
n6v8RNpWed50803.jpg  
   
วันที่ : 
2/09/2563  เวลา : 05:08:03 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน