หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Mef4fXvTue62048.pdf  
   
วันที่ : 
25/08/2563  เวลา : 06:20:48 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน