หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
RC3DqXtWed41137.pdf  
   
วันที่ : 
29/07/2563  เวลา : 04:11:37 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน