หัวข้อ :  
คำสั่งที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) และสรุปครูที่ปรึกษา Update ปัจจุบัน 22-07-2563
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง และสรุปรายชื่อครูที่ปรึกษา Update ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ItUtBv4Wed44915.pdf  
   
วันที่ : 
22/07/2563  เวลา : 01:53:37 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง