หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
P1XLZk2Wed52122.pdf  
   
วันที่ : 
15/07/2563  เวลา : 05:21:22 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน