หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูจ้างสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
L3usZkSWed91906.jpg  
   
วันที่ : 
15/07/2563  เวลา : 09:19:06 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน