หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
RqquZNCMon22950.pdf  
   
วันที่ : 
13/07/2563  เวลา : 02:29:50 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน