หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูจ้างสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
POUhzrWMon22340.pdf  
   
วันที่ : 
13/07/2563  เวลา : 02:23:40 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน