หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลุกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูจ้างสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
xSD4ubOMon22205.pdf  
   
วันที่ : 
13/07/2563  เวลา : 02:22:05 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน