หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 220/ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีกา
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
tbnpBmPThu111824.pdf  
   
วันที่ : 
9/07/2563  เวลา : 11:18:24 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง