หัวข้อ :  
การพิจารณาคัดเลือก นักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ระดับชั้นปวช.1)
   
รายละเอียด : 
เรียน ครูหัวหน้าสาขาวิชา ทุกท่าน เรื่อง กำหนดส่ง บันทึกข้อความผลการคัดเลือก / ใบสมัคร และหลักฐานประกอบนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด เป็นตัวแทนสาขาวิชา เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ค่ะเป็นตัวแทนสาขาวิชา จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับสัมภาษณ์ในระดับสถานศึกษา ต่อ (แบบฟอร์มและรายละเอียดเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มที่แจ้งให้ทราบแล้ว นั้น สามารถดาวน์โหลด ไฟล์.pdf ได้ที่นี่) กำหนดส่ง ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบ ภายในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องงานแนะแนวฯ ค่ะ 🙇‍♀️ขอบคุณมากค่ะ🙇‍♀️
   
เอกสารแนบ : 
iyQRyyzThu110811.pdf  
   
วันที่ : 
9/07/2563  เวลา : 11:08:11 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง