หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (เพิ่มเติม)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ZdcMWFeWed42531.pdf  
   
วันที่ : 
8/07/2563  เวลา : 04:25:31 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน