หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอนสาขาวิชาโลจิสติกส์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
u5SjlrETue10639.jpg  
   
วันที่ : 
30/06/2563  เวลา : 01:06:39 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน