หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
TT7ENatTue115448.jpg  
   
วันที่ : 
30/06/2563  เวลา : 11:54:48 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน