หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 196/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
สามารถคลิกอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
MPDZqiYMon33901.pdf  
   
วันที่ : 
12/06/2563  เวลา : 11:51:05 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง