หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
iWd2ZNyFri50043.pdf  
   
วันที่ : 
5/06/2563  เวลา : 05:00:43 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน