หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยาอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
PT9QLdCWed93218.pdf  
   
วันที่ : 
27/05/2563  เวลา : 09:32:18 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน