หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าสอนครูจ้างสอนวิชากฎหมาย)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
mdw5mm6Mon24124.pdf  
   
วันที่ : 
25/05/2563  เวลา : 02:41:24 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน