หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบมหายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
JshXC3CMon20952.pdf  
   
วันที่ : 
25/05/2563  เวลา : 02:09:52 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน