หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 164/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดคำสั่ง ได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
7NXYxAZMon43830.pdf  
   
วันที่ : 
18/05/2563  เวลา : 04:38:30 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง