หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ป
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
MnUPPVZFri15500.pdf  
   
วันที่ : 
15/05/2563  เวลา : 01:55:00 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย