หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KlmfMnrTue35104.pdf  
   
วันที่ : 
12/05/2563  เวลา : 03:51:04 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย