หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
5pCjzhmFri102400.pdf  
   
วันที่ : 
8/05/2563  เวลา : 10:24:00 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน