หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ป
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติ่ม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
nMSPfMoTue101707.pdf  
   
วันที่ : 
5/05/2563  เวลา : 10:17:07 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย