หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Wz9yadiFri13607.pdf  
   
วันที่ : 
1/05/2563  เวลา : 01:36:07 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน